Per 1 juli 2012 is Adviesbureau Absyrtus een samenwerking aangegaan met

De Deugd&Terpstra Adviseurs voor Medische Beroepen BV.

 

Hierdoor kunnen wij nog meer service en zekerheid bieden aan dierenartsen en  

(para) medische beroepen!

 

Kijk voor meer informatie op

 

www.startjepraktijk.nl

 

  

                        

                                                                                                                                                           kvk 30283927